Posts

Paasverhaal door Jaap Oudes.

Afbeelding
  Pasen is het belangrijkste christelijke feest. Dan wordt gevierd dat Jezus is opgestaan uit de dood. Ook is het het feest van de lente en nieuw leven. Hier een voorbeeld van een tekening waar je aandacht onmiddellijk naar de prachtige manier van tekenen gaat en je niet direct in de gaten hebt welk verhaal hier verteld wordt. Het verhaal in deze tekening doet denken aan de opstanding van Jezus die zich nu vrijelijk en ogenschijnlijk onopgemerkt tussen de mensen beweegt .   Dit verhaal   wat Jaap Oudes in beeld brengt en speelt zich af in het Sint Pietershof te Hoorn. St. Pietershof Hoorn Het thema dat Jezus onopvallend zich onder ons begeeft, komt in aan aantal van zijn tekeningen voor bijvoorbeeld in de tekening “Carnaval in Binche” Hier loopt de heilige familie dwars door de feestgangers heen zonder opgemerkt te worden   Duiding tekening Jaap Oudes “opstanding van Jezus die zich nu vrijelijk en en onopgemerkt tussen de mensen beweegt” Achterin de ruimte zien we Jezus aan het kr

De Spontaniteit en fantasie van Jaap Oudes

Afbeelding
  Mogen wij tekeningen van Jaap Oudes “Meesterwerken op papier” noemen? Getuigt deze vraag alleen al op een vorm van arrogantie ? In deze bijdrage neem ik de vrijheid om er mijn gedachten de vrije loop te laten en mij eens te verdiepen in de “spontaniteit en fantasie van Jaap Oudes” Een artikel in het Magazine OKV “Meesterwerken op papier” brengt mij  al een beetje op weg. Het onderstaand citaat uit dit artikel is zeker van toepassing op de tekeningen van Jaap Oudes. Citaat . Sommige tekeningen bezitten door de spontaniteit waarmee ze gecreëerd zijn een unieke eigenschap. Ze reflecteren het innerlijk creatieproces van de kunstenaar, waaruit een adembenemende vitaliteit kan spreken. Men wordt namelijk direct geconfronteerd met de wisselende intentie van de kunstenaar of met zijn soms rusteloze strijd tot het vasthouden van een indruk of een idee. https://www.okv.be/artikel/meesterwerken-op-papier Auteurs meesterwerken op papier:  Lieve Watteeuw, Ann Peckstadt en Stefaan Hau

De dynamische tekenstijl van Jaap Oudes

Afbeelding
  DYNAMISCHE STIJL Wat opvalt bij de tekeningen is de dynamische stijl. Mens en dier zijn in actie getekend en zelfs gebouwen en voertuigen lijken in actieve stand aanwezig te zijn. Reden om hier eens dieper op in te gaan.   BETEKENIS & DEFINITIE dynamische stijl - De Dynamische stijl behoort tot de oudste gedocumenteerde rotskunststijlen In de Prehistorie treffen we al vormen van kunst aan. In de grotten van Lascaux, (Dordogne) Frankrijk zijn deze afbeeldingen gevonden. Het zijn de beelden die de jagers in het Stenen Tijdperk waarschijnlijk zo “gezien” hebben. De voorstellingen worden meestal in contour weergegeven. Het geeft meestal heel krachtige beelden weer die voor de herkenning zo belangrijk zijn.   Al in zijn vroege jeugdjaren zien we kenmerken van een dynamische ( Dynamiek Energie en Beweging )  tekenstijl in zijn tekeningen en schetsen verschijnen Mensen in actieve houding en de trekkend haas geeft een suggestie van beweging. Boer is actief en energiek aan het w

De schriftuur van de tekenaar Jaap Oudes.

Afbeelding
  In mijn poging om de werken van Jaap Oudes te duiden wil ik naast de beschrijving van de getekende verhalen zie mijn Blog https://dirkjaapoudes.blogspot.com/ ,ook de schriftuur van deze werken belichten. In de kunst verstaan we onder schriftuur: manier van tekenen of schilderen . Bij de eerste tekeningen zien wat men noemt de “klare lijn” die de vorm duidelijk definieert. Vormen zijn in hun contouren gevat en elk detail wordt keurig binnen grenzen geplaatst. Schaduwen worden minimaal aangegeven of bestaan uit enkele zachte, evenwijdige arceringen. Lichte kleurverschillen geven een bescheiden modelé. Later zien we dat de werken meer picturale en coloristische kwaliteiten krijgen. Met het picturale wordt   bedoeld het loslaten van de vaste plastische en lineaire vorm, het vervagen van de grenzen en de omtrekken. Maar ook meer energie, beweging, variatie en aandacht voor het pittoreske. Kenmerkend in zijn werk is verder: 1.    De compositie 2.    De afsnijding en 3.    Vogelper

Waar komt de passie van Jaap Oudes voor Cultureel erfgoed vandaan?

Afbeelding
  Waar komt de passie van Jaap Oudes voor Cultureel erfgoed vandaan? We veronderstellen dat dit ten tijde van de afsluiting van de Zuiderzee nu IJsselmeer in 1932 vorm heeft gekregen. Onderstaande tekst uit het boek “Als ik teken ben ik op reis, Jaap Oudes en zijn fantasievolle kijk op de wereld”, Pag. 8 door Chiene Vos. De familie Oudes had een duidelijke voorkeur voor streekgeschiedenis en folklore. Net als veel andere Nederlanders waren zij erg bezorgd over het verdwijnen van het oude en het vertrouwde, iets dat onvermijdelijk samenhing met de opmars naar de moderne tijd. Twee artikelen in de Alkmaarse Courant van die tijd, een krant waarop ook de familie Oudes was geabonneerd, gaven aan hoe de pas voltooide Afsluitdijk de gemoederen flink bezighield. Ook in andere kranten en tijdschriften waren folklore en traditie een populair onderwerp. Vanuit zijn bezorgdheid over een dreigend verloren gaan van ons cultureel erfgoed, is hij dit gaan vastleggen. Niet alleen het   materiele (

Altea, Alicante. Vaderdag (Dia del Padre)

Afbeelding
    Sint Jozef (in Spaans San Jose) staat hier afgebeeld met een staf waarop een lelie bloeit. Hij staat voor de kerk “San Jose” welke waarschijnlijk in de omgeving van het dorpje Altea in Alicante, staat. Deze tekening is zeer waarschijnlijk geïnspireerd op de feestdag ter ere van Sint Jozef. Op 19 maart eert men in de Katholieke kerk Sint Jozef, Maria 's echtgenoot. Deze datum is ook bekend als Vaderdag ( Día del Padre ), in veel gebieden in Spanje. Rechts komt er een processie aangelopen. Van rechtsonder naar links vormen nonnen een haag voor de processie.   Links klimt een visser met een vis op zijn rug op de kade.   Nonnetjes staan aan de kant van de weg.   Rechtsboven lijkt het wel dat er een kaasdrager uit Alkmaar op een ezel komt aanrijden.     Altea werd in de jaren vijftig en zestig van de twintigste eeuw ook een ontmoetingsplaats voor allerlei kunstenaars, schilders, schrijvers, enz., waardoor het ook de naam van kunstenaarsstad kreeg. Nog steeds geldt de st

Dik Trom zo zwart als roet in Oudendijk.

Afbeelding
    Hier laat Jap Oudes een verhaal “Dik komt zo zwart als roet uit de schoorsteen gekropen” uit een boek van Johan Kieviet “Dik Trom en zijn dorpsgenoten” zich afspelen in het dorp Oudendijk. Een voorbeeld hoe hij een verhaal uit een boek, vertelling, beleving of ervaring omzet en weergeeft in een getekend verhaal. De locatie heeft meestal te maken met ons cultureel erfgoed.   Het zwarte figuurtje (Dik Trom) op de schoorsteen verwijst naar het tweede boek van Dik Trom en zijn dorpsgenoten Hoofdstuk 5. In het kort: Dik gaat op een gegeven ogenblik met Jan en Piet zwemmen. Ze zien een pijp die uit de dijk steekt. Uiteindelijk klimt Dik erin en verdwijnt. Hij is een hele tijd weg, de jongen worden bang en gaan hulp halen. Als ze na een hele tijd eindelijk antwoord krijgen op hun geroep blijkt Dik op de schoorsteen te zitten van het Cruquius-gemaal. Die pijp kwam daar in het gebouw uit en Dik is vervolgens in de schoorsteen geklommen. Even verderop staat: ... 'en toen ze het